කියන ඕන දෙයක් අක්කා අරන් දෙනවා.. දවස ගාණේ හෙරොයින් ගහනවා..මම ලක්ෂ 60 ක කුඩු ගහනවා. ඇගේ ලේත් අයින් කළා. අවුරුදු 3ක ගෑණු ළමයෙක් ඉන්නවා.-  Exclusive

0
32
හෙරොයින් නිසා ජීවිත කොයි තරම්නම් විනාශ වෙනවද..? ඒ තරමටම මේ හෙරොයින් කියන දේ අද සමාජයේ වසංගතයක් වෙලා. කුඩු ගහන්න පුරුදු වුණු ඒ වගේ තරුණයෙක් සිදුකළ හෙළිදරව්වකි මේ… වීඩියෝව පහතින්…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here